De studie- en huiswerkbegeleiding


Omstreeks de herfstvakantie in klas 2 begint de studiebegeleiding, waarbij vrijwel elke middag vakdocenten voor de Klassieke Talen aanwezig zijn om extra hulp en begeleiding te bieden bij het maken van het huiswerk. Daarnaast werkt het Camphusianum samen met het huiswerkinstituut Kairos. Kairos biedt extra begeleiding bij maken en plannen van huiswerk als ook bij het ‘leren leren’. Daarnaast worden bijlessen aangeboden. Begeleiding en bijlessen vinden na schooluren op school plaats. Voor informatie over tijden en prijzen zie www.kairosinstituut.nl

Dit schooljaar is er ruimte in het rooster om tijdens het eerste uur extra ondersteuning voor de diverse vakken aan te bieden. Op basis van de input van mentoren en vakdocenten worden leerlingen ingedeeld bij vakken waar ze extra hulp bij nodig hebben.


De studieles

In het eerste leerjaar staat studieles op het rooster. Om te beginnen krijgt de eersteklasser tijdens deze lessen informatie over de school. Verder worden er vaardigheden en leerstrategieën aangeleerd die onmisbaar zijn voor het doelmatig volgen van het onderwijs. Dat begint al met hele simpele zaken, zoals het controleren van de inhoud van de schooltas en het overzichtelijk invullen van de schoolagenda. Maar ook ‘zwaardere’ onderwerpen komen aan de orde, zoals nauwkeurig lezen, doeltreffend memoriseren, het maken van een samenvatting en het omgaan met problemen die de studie negatief beïnvloeden.