Samenstelling MR


Samenstelling MR in cursusjaar 2021 – 2022:

Ouders: 

Personeel:

  • dhr. R. Baelde Jansen*  
  • mw. L. Veldhuizen
  • dhr. R. Kroon*
  • dhr. R. van Oss (secretaris)
  • mw. M. van den Boorn
  • dhr. A.M. van Leeuwen (tijdelijke vervanging)

Leerlingen:

  • Lucas Heule 
  • Lente Vink

Aanwezig namens de schoolleiding:
Dhr. D. van Bree (rector)

* tevens lid van de GMR. 

In de GMR zijn op dit moment twee vacatures m.b.t. de vertegenwoordiging van de ouders. 


Het secretariaat van de MR is te bereiken via het schooladres:
Vroedschapstraat 11 4204 AJ Gorinchem T : 0183 – 622388 E-mail:
r.vanoss@camphusianum.nl

De oudergeleding van de MR is via E-mail bereikbaar middels bovengenoemde mailadressen.